Amonjaka ūdens 25% (CAS 7664-41-7)

Amonjaka ūdens Pielietojums: daudzfunkcionāla rūpnieciskā ķīmiskā viela (tostarp hidrometalurģija, siltumenerģija utt.)

Amonjaka ūdens uzglabāšana: uzglabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā telpā vai ārā slēgtos nerūsējošā vai oglekļa tērauda, polietilēna vai polipropilēna tvertnēs, prom no mājām un darbavietām, prom no nepiederošām personām. Glabāšanas telpām jāatbilst prasībām, kas attiecas uz uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanas telpām. Tvertnēm jābūt nodrošinātām ar ventilācijas atveri. Pudeles nedrīkst piepildīt līdz malai, koncentrētais šķīdums var radīt spiedienu. Uzglabāt tālāk no nesaderīgiem materiāliem (skābēm, organiskām vielām, dažiem metāliem un to sāļiem)

CAS: 7664-41-7

View More

0.00

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

0,5 litra metāla pudele, 5 lit plastmasas kanna, 10 litu plastmasas kanna, 20 lit plastmasas spainis/kanistra, 25 lit plastmasas kanna, 200L (bez konteinera maksas), 500L (bez konteinera maksas), 1000L (bez konteinera maksas)