Bārija karbonāts (CAS 513-77-9)

Bārija karbonāts (CAS 513-77-9)

Bārija karbonāts ir neorganisks savienojums ar formulu BaCO3. Tāpat kā lielākā daļa sārmzemju metālu karbonātu, tas ir balts sāls, kas slikti šķīst ūdenī. Tas notiek kā minerāls, kas pazīstams kā vīterīts. Komerciālā nozīmē tas ir viens no svarīgākajiem bārija savienojumiem.

To galvenokārt izmanto, lai noņemtu sulfātu piemaisījumus no hlora-sārmu procesa izejvielām. Pretējā gadījumā tas ir izplatīts bāriju saturošu savienojumu, piemēram, ferītu, prekursors.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: krāsas un lakas
CAS numurs: 513-77-9
WE numurs: 208-167-3
Indeksa numurs: 056-003-00-2
Ķīmiskā formula: BaCO3
Molārā masa: 197,34 g/mol
Muitas tarifa kods: 25112000
ADR: UN1564

Citas fizikālās īpašības

Kušanas/sasalšanas temperatūra: 1300°C
Relatīvais blīvums: 4,28 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 0,02 mg/l (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss