Cinka helāts EDTA Zn 15% (CAS 14025-21-9)

Cinka helāts EDTA Zn 15% (CAS 14025-21-9)

Izskats: balts smalks kristālisks pulveris.

Laukskopībā un dārzkopībā kā lapu barība, augsnē vai hidroponikā.

View More

0.00

Product Description

Informācija
Nozares: mēslojums, dārzkopība
CAS numurs: 14025-21-9
WE numurs: 237-865-0
Ķīmiskā formula: C10H12N2O8Zn·2Na
Molārā masa: 399,58 g/mol

Citas fizikālās īpašības
pH: 6,0 – 7,0 (1 % w H2O)
Kušanas / sasalšanas temperatūra: 1000 g/l
Relatīvais blīvums: 800 – 1000 g/l

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss, 1000 kg