Cinka laktāts (CAS 103404-76-8)

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: farmācijas rūpniecība, pārtikas rūpniecība, lopbarības rūpniecība
CAS numurs: 103404-76-8
WE numurs: 240-178-9
Ķīmiskā formula: C6H10ZnO6
Molārā masa: 243,49 g/mol
Muitas tarifa kods: 29181100

Citas fizikālās īpašības
pH: 5,0 – 8,0 (10%)
Kušanas/sasalšanas punkts: >200ºC

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss