Dl-metionīns (CAS 59-51-8)

Dl-metionīns (CAS 59-51-8)

DL-metionīns ir neaizvietojama aminoskābe, kas satur sēru. Metionīns sastāv no asimetriskas oglekļa un pastāv kā D (dekstrogirs) un L (levogīrs) optiskie izomēri. L-metionīns tiek uzskatīts par bioloģiski aktīvu. D un L-izomēru racēmiskais maisījums veido DL-metionīnu, kas ir komerciāli pieejamais metionīns.

DL-metionīns ir izmantots, lai pētītu tā ietekmi uz Nīlas tilapijas augšanu un barības izmantošanu. Tas ir izmantots arī kā standarta uztura sastāvdaļa dzīvnieku modeļos.

View More

0.00

Product Description

Nozares: farmācijas rūpniecība
Sastāvs: aminoskābes
CAS numurs: 59-51-8
WE numurs: 200-432-1
Ķīmiskā formula: C5H11NO2S
Molārā masa: 149,2 g/mol
Muitas tarifa kods: 29304090
Citas fizikālās īpašības
pH: 5,2 – 6,1 (1%)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 283°C
Relatīvais blīvums: 1,32 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 31,6 g/l (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss, 1000 kg