Kālija silikāts (CAS 1312-76-1)

Kālija silikāts (CAS 1312-76-1)

Kālija silikāts ir neorganisko savienojumu grupas nosaukums. Visizplatītākais kālija silikāts ir ar formulu K2SiO3, kura paraugi satur dažādu daudzumu ūdens. Tās ir baltas cietas vielas vai bezkrāsaini šķīdumi.

Dažos metālu tīrīšanas preparātos tiek izmantots kālija silikāts, kas arī kalpo kā korozijas inhibitors. To var arī dažādi izmantot metināšanas stieņu vai pat kosmētikas ražošanā.

View More

0.00

Product Description

Informācija
Produkta ID: Kālija silikāta šķīdums
Nozares: būvķīmija
CAS numurs: 1312-76-1
WE numurs: 215-199-1
Ķīmiskā formula: K2O·NO2Si
Citas fizikālās īpašības
pH: 11-13 (20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 550-670°C , 730-870°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 300°C
Relatīvais blīvums: 1,25 – 1,60 g/cm3

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

5 lit plastmasas kanna, 10 litu plastmasas kanna, 20 lit metāla kanna UN, 25 lit plastmasas kanna, 200L (bez konteinera maksas), 500L (bez konteinera maksas), 1000L (bez konteinera maksas)