Litija hidroksīda monohidrāts (CAS 1310-66-3)

Litija hidroksīda monohidrāts (CAS 1310-66-3)

Litija hidroksīds ir neorganisks savienojums ar formulu LiOH.(H2O)n. Gan bezūdens, gan hidratētā forma ir baltas higroskopiskas cietas vielas. Tie šķīst ūdenī un nedaudz šķīst etanolā. Abi ir pieejami komerciāli. Lai gan litija hidroksīds ir klasificēts kā spēcīga bāze, tas ir vājākais zināmais sārmu metālu hidroksīds.

Ieteicamā izejviela ir cieto iežu spodumēns, kur litija saturs ir izteikts kā litija oksīda %.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: kosmētikas rūpniecība, līmvielas, eļļas, smērvielas, sveķi, plastmasa, poliuretāni
CAS numurs: 1310-66-3
WE numurs: 215-183-4
Ķīmiskā formula: LiOH•H2O
Molmasa: 41,96 g/mol
ADR: UN2680

Citas fizikālās īpašības

pH: 12
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 924°C
Relatīvais blīvums: 1,51 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 189-223 g/l (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss