Monokālija fosfāts (CAS 7778-77-0)

Monokālija fosfāts (CAS 7778-77-0)

Monokālija fosfāts (MKP) (arī kālija dihidrogēnfosfāts, KDP vai monobāziskais kālija fosfāts) ir neorganisks savienojums ar formulu KH2PO4. Kopā ar dikālija fosfātu (K2HPO4.(H2O)x) to bieži izmanto kā mēslojumu, pārtikas piedevu un bufervielu. Sāls bieži vien kristalizējas ar dikālija sāli, kā arī ar fosforskābi.

View More

0.00

Product Description

Informācija
Nozares: mēslojums, dārzkopība
CAS numurs: 7778-77-0
WE numurs: 231-913-4
Ķīmiskā formula: KH2PO4
Molārā masa: 136,09 g/mol
Muitas tarifa kods: 28352400

Citas fizikālās īpašības
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 253°C
Relatīvais blīvums: 2,33 g/cm3 (21,5 ± 0,5°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss, 1000 kg