Nātrija metasilikāta pentahidrāts (CAS 10213-79-3)

Nātrija metasilikāta pentahidrāts (CAS 10213-79-3)

Nātrija metasilikāts ir ķīmiska viela ar formulu Na2SiO3, kas ir komerciālo nātrija silikāta šķīdumu galvenā sastāvdaļa. Tas ir jonu savienojums, kas sastāv no nātrija katjoniem Na+ un polimēru metasilikāta anjoniem [–SiO2–3–]n. Tā ir bezkrāsaina kristāliska higroskopiska un šķīstoša cieta viela, kas šķīst ūdenī (rada sārmainu šķīdumu), bet nešķīst spirtos.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: sadzīves ķīmija, būvķīmija
CAS numurs: 10213-79-3
WE numurs: 600-279-4
Ķīmiskā formula: H2O3Si·2Na·5H2O

Citas fizikālās īpašības

Kušanas/sasalšanas temperatūra: 1089°C
Šķīdība ūdenī: 210 g/l (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss