Nātrija perborāta tetraborāts (CAS 11138-47-9)

Nātrija perborāta tetraborāts (CAS 11138-47-9)

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: sadzīves ķīmija
CAS numurs: 11138-47-9
WE numurs: 234-390-0
Ķīmiskā formula: NaBO3•4H2O
Molārā masa: 153,9 g/mol
Muitas tarifa kods: 28403000

Citas fizikālās īpašības

pH: 10,1-10,4 (23 g/l)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 65°C
Relatīvais blīvums: 1,731 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 23g/l (20°C )

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss