Nātrija silikāta šķīdums (CAS 1344-09-8)

Nātrija silikāta šķīdums (CAS 1344-09-8)

View More

0.00

Product Description

Fizikālās īpašības
Nozares: būvķīmija
CAS numurs: 1344-09-8
WE numurs: 215-687-4
Ķīmiskā formula: Na2O·NO2Si

Citas fizikālās īpašības
pH: 11-13 (20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 550-670°C, 730-870°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 300°C
Relatīvais blīvums: 1,26 – 1,71 g/cm3

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

0,5 litra metāla pudele, 5 lit plastmasas kanna, 10 litu plastmasas kanna, 20 lit plastmasas spainis/kanistra, 25 lit plastmasas kanna, 200L (bez konteinera maksas), 500L (bez konteinera maksas), 1000L (bez konteinera maksas)