Nātrija sulfāta anhidrāts (CAS 7757-82-6)

Nātrija sulfāta anhidrāts (CAS 7757-82-6)

Nātrija sulfāts (pazīstams arī kā nātrija sulfāts vai sodas sulfāts) ir neorganisks savienojums ar formulu Na2SO4, kā arī vairāki saistīti hidrāti. Visas formas ir baltas cietas vielas, kas labi šķīst ūdenī. Dekahidrāts, saražojot 6 miljonus tonnu gadā, ir nozīmīgs ķīmiskais produkts. To galvenokārt izmanto kā pildvielu pulverveida mājas veļas mazgāšanas līdzekļu ražošanā un papīra celulozes Kraft procesā, lai iegūtu ļoti sārmainus sulfīdus.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: krāsas un lakas, mēslošanas līdzekļi, farmācijas rūpniecība
CAS numurs: 7757-82-6
WE numurs: 231-820-9
Ķīmiskā formula: Na2SO4
Molārā masa: 142,04 g/mol
Muitas tarifa kods: 28331100

Citas fizikālās īpašības

pH: 5,5-9,5 (10 %)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 884°C
Relatīvais blīvums: 2700 g/cm3 (20°C )
Šķīdība ūdenī: 16 g/100 g

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss