Toluols (CAS 108-88-3)

Citi nosaukumi: fenilmetāns, toluols, anisens, metilbenzols

Toluols, pazīstams arī kā toluols, ir aromātisks ogļūdeņradis. Tas ir bezkrāsains, ūdenī nešķīstošs šķidrums, kura smarža ir saistīta ar krāsas šķīdinātājiem. Tas ir monoaizvietots benzola atvasinājums, kas sastāv no CH3 grupas, kas pievienota fenilgrupai. Tā IUPAC sistemātiskais nosaukums ir metilbenzols. Toluolu galvenokārt izmanto kā rūpniecisku izejvielu un šķīdinātāju.

CAS: 108-88-3

View More

0.0015.00

Product Description

Toluolu galvenokārt izmanto kā benzola prekursoru, izmantojot hidrodealkilēšanu:

C6H5CH3 + H2 → C6H6 + CH4

Otrais pielietojums ir saistīts ar tā nesamērīgumu ar benzola un ksilola maisījumu. Oksidējot, tas iegūst benzaldehīdu un benzoskābi, divus svarīgus starpproduktus. Papildus benzola un ksilola sintēzei toluols ir toluola diizocianāta (izmanto poliuretāna putu ražošanā), trinitrotoluola (sprāgstviela, TNT) un vairāku sintētisko narkotiku izejviela.

Weight N/A