Amonija polifosfāts (CAS 68333-79-9)

Amonija polifosfāts (CAS 68333-79-9)

Amonija polifosfāts ir neorganisks polifosforskābes un amonjaka sāls, kas satur abas ķēdes un, iespējams, sazarojumus. Tā ķīmiskā formula ir [NH4 PO3]n(OH)2, kas parāda, ka katrs monomērs sastāv no fosfora atoma ortofosfāta radikāļa ar trim skābekļa atomiem un vienu negatīvu lādiņu, kas neitralizēts ar amonija katjonu, atstājot divas saites, kuras var brīvi polimerizēties. Sazarotos gadījumos dažiem monomēriem trūkst amonija anjona, un tie ir saistīti ar trim citiem monomēriem.

View More

0.00

Product Description

Informācija
Nozares: mēslošanas līdzekļi
CAS numurs: 68333-79-9
WE numurs: 269-789-9
Ķīmiskā formula: [NH4PO3]N
Muitas tarifa kods: 28353900

Citas fizikālās īpašības
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 622°C
Relatīvais blīvums: 2,55 g/cm3

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss, 1000 kg