Beta karotīns (CAS 7235-40-7)

Beta karotīns (CAS 7235-40-7)

Beta karotīns ir organisks, spēcīgi krāsots sarkanoranžs pigments, kas ir daudz sēnēs, augos un augļos. Tas ir karotīnu loceklis, kas ir terpenoīdi (izoprenoīdi), kas bioķīmiski sintezēti no astoņām izoprēna vienībām un tādējādi satur 40 oglekļa atomus. Starp karotīniem β-karotīns izceļas ar to, ka abos molekulas galos ir beta gredzeni. β-karotīns tiek biosintezēts no geranilgeranilpirofosfāta.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: kosmētikas rūpniecība, farmācijas rūpniecība, pārtikas rūpniecība, lopbarības rūpniecība
CAS numurs: 7235-40-7
WE numurs: 230-636-6
Ķīmiskā formula: C40H56
Molārā masa: 536,85 g/mol

Citas fizikālās īpašības

Kušanas/sasalšanas temperatūra: 178–179°C

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss