Eļļots sērs (CAS 7704-34-9)

Eļļots sērs (CAS 7704-34-9)

Sērs (britu angļu valodā: sulphur) ir ķīmisks elements ar simbolu S un atomskaitli 16. Tas ir bagātīgs, daudzvērtīgs un nemetālisks. Normālos apstākļos sēra atomi veido cikliskas oktatomiskas molekulas ar ķīmisko formulu S8. Elementārais sērs ir spilgti dzeltena, kristāliska cieta viela istabas temperatūrā.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: sadzīves ķīmija
CAS numurs: 7704-34-9
WE numurs: 231-722-6
Ķīmiskā formula: S
Molārā masa: 32,07 g/mol
ADR: UN1350

Citas fizikālās īpašības

pH: 6,8 (100 g/l, 20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 90 – 100°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 290°C
Relatīvais blīvums: 2,07 g/cm3 (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss