Fluorīts (CAS 7789-75-5)

Fluorīts (CAS 7789-75-5)

Kalcija fluorīds ir neorganisks savienojums ar formulu CaF2. Tā ir balta nešķīstoša cieta viela. Tas rodas kā minerāls fluorīts (saukts arī par fluoršpatu), kas piemaisījumu dēļ bieži ir dziļi iekrāsots.

Kalcija fluorīds, 98%+ Cas 7789-75-5 — izmanto optisko komponentu, piemēram, logu un lēcu, ražošanai, izmanto termiskās attēlveidošanas sistēmās, spektroskopijā un eksimēru lāzeros.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: stikls un keramika
CAS numurs: 7789-75-5
WE numurs: 232-188-7
Ķīmiskā formula: CaF2

Citas fizikālās īpašības
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 1420°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 2550°C
Relatīvais blīvums: 3,18 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 0,016 g/l (18°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss