Kobalta hlorīds (CAS 7646-79-9)

Mangāna hlorīda tetrahidrāts (CAS 13446-34-9)

Kobalta(II) hlorīds ir neorganisks kobalta un hlora savienojums ar formulu CoCl2. Tā ir sarkana kristāliska cieta viela.

Tā kā viegli norit hidratācijas/dehidratācijas reakcija un no tās izrietošās krāsas izmaiņas, kobalta hlorīds tiek izmantots kā ūdens indikators desikantos.

Kobalta hlorīda izmantošanas nišā ietilpst tā loma organiskajā sintēzē un objektu galvanizēšanā ar kobalta metālu.

Eiropas Ķimikāliju aģentūra kobalta hlorīdu ir klasificējusi kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas, jo, iespējams, tas ir kancerogēns.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: mēslošanas līdzekļi, lopbarības rūpniecība
CAS numurs: 7646-79-9
WE numurs: 231-589-4
Ķīmiskā formula: CoCl2
Molārā masa: 129,84 g/mol
ADR: UN3288

Citas fizikālās īpašības

Kušanas/sasalšanas temperatūra: 723,9°C
Relatīvais blīvums: 1,92 g/cm3

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss