Mangāna sulfāts (CAS 100034-96-5)

Mangāna sulfāts (CAS 100034-96-5)

Mangāna sulfāta monohidrātu izmanto, lai elektrolītiskā procesā ražotu mangānu. Savienojumu izmanto tekstilizstrādājumu krāsošanai; sarkano glazūru izgatavošanai uz porcelāna; laku žāvētājos; mēslošanas līdzekļos; un dzīvnieku barībā, lai nodrošinātu mangānu kā būtisku mikroelementu.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: mēslošanas līdzekļi, dārzkopība, lopbarības rūpniecība
CAS numurs: 100034-96-5
WE numurs: 232-089-9
Indeksa numurs: 025-003-00-4
Ķīmiskā formula: MnSO4•H2O
Molārā masa: 169,02 g/mol
Muitas tarifa kods: 28332980
ADR: UN3077

Citas fizikālās īpašības
pH: 6,0 – 6,5 (10 g/l, 20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 700°C
Relatīvais blīvums: 2,93 g/cm3 (20°C )
Šķīdība ūdenī: 43-45 % w/w.

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss