Nātrija formiāts (CAS 141-53-7)

Nātrija formiāts (CAS 141-53-7)

Nātrija formiāts, HCOONa, ir skudrskābes HCOOH nātrija sāls. Parasti tas izskatās kā balts šķīstošs pulveris.

Nātrija formiātu izmanto vairākos audumu krāsošanas un drukāšanas procesos. To izmanto arī kā bufervielu stiprām minerālskābēm, lai paaugstinātu to pH, kā pārtikas piedevu (E237) un kā atledošanas līdzekli.

Strukturālajā bioloģijā nātrija formiātu var izmantot kā krioprotektantu rentgenstaru difrakcijas eksperimentos ar proteīna kristāliem, ko parasti veic 100 K temperatūrā, lai samazinātu radiācijas radīto bojājumu ietekmi.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: kosmētikas rūpniecība
CAS numurs: 141-53-7
WE numurs: 205-488-0
Ķīmiskā formula: CHNaO2
Molārā masa: 68,01 g/mol
Muitas tarifa kods: 291512003

Citas fizikālās īpašības
pH: 7,0-8,5 (50 g/l H2O w 20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 253°C
Relatīvais blīvums: 1,92 g/cm3 (20°C)
Šķīdība ūdenī: 550 g/l

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss