Nātrija permanganāts (CAS 7722-64-7)

Nātrija permanganāts (CAS 7722-64-7)

Kālija permanganāts parādās kā purpursarkana kristāliska cieta viela. Nedegošs, bet paātrina degoša materiāla sadegšanu. Ja degošais materiāls ir smalki sadalīts, maisījums var būt sprādzienbīstams. Saskare ar šķidriem degošiem materiāliem var izraisīt spontānu aizdegšanos. Saskare ar sērskābi var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju. Izmanto citu ķīmisko vielu ražošanai un kā dezinfekcijas līdzekli.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: krāsas un lakas, sadzīves ķīmija, farmācijas rūpniecība
CAS numurs: 7722-64-7
WE numurs: 231-760-3
Indeksa numurs: 025-002-00-9
Ķīmiskā formula: KMnO4
Molārā masa: 158,04 g/mol
Muitas tarifa kods: 28416100
ADR: UN1490

Citas fizikālās īpašības

pH: 7–9 (20 g/l H2O w 20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 240°C
Relatīvais blīvums: 2700 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 6,4 g/100 ml (20°C )

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss