Roku dezinfekcijas līdzeklis MasterChem E80

MasterChem E80 ir universāls roku dezinfekcijas līdzeklis. Satur glicerīnu, lai novērstu ādas sausumu. Tas ir etanola un glicerīna maisījums.

Aktīvi dezinficē, dezodorē un attīra, nav nepieciešama skalošana.

Nodrošina visaptverošu aizsardzību pret nopietnām infekcijām, sēnītēm un baktērijām.

Pateicoties savām īpašībām, MasterChem E80 ir īpaši piemērots slimnīcām, sabiedriskām telpām, sporta zālēm un saviesīgiem pasākumiem. Piemērots gan mājsaimniecībai, gan profesionālai lietošanai.

View More

1.901100.00

Product Description

Izmantojot:

• Higiēnisks roku antiseptisks līdzeklis:

Uzklājiet 3 ml MasterChem E80 uz rokām un iemasējiet rokās 30 sekundes. ietvaros.

• Ķirurģisks roku antiseptisks līdzeklis:

Ierīvē MasterChem E80 plaukstās 2 reizes, katrā 3–6 ml. (Ir svarīgi pārliecināties, ka visa apstrādājamā virsma ir pārklāta ar šķīdumu). Berzēšana aizņem 1,5 minūtes. Strādājiet ar abām rokām un apakšdelmiem.

Lietojiet biocīdu droši! Pirms lietošanas noteikti izlasiet pievienoto informāciju!

Biocīda reģistrācijas apliecība Nr. 1898/20

Piesardzības pasākumi

H225 — viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet.

P233 Glabāt konteineru cieši noslēgtu.

P403 + P235 Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Turiet vēsu.

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Vēlreiz noskalojiet.

P501 Izmest saturu/tvertni bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā.

Iepakojums:

500 ml plastmasas izsmidzināmā pudele

5000 ml plastmasas kanna

25 litu plastmasas kanna

200 apgaismojuma cilindrs/muca

500 apgaismotu IBC konteiners

1000 apgaismotu IBC konteiners

24 mt lielapjoma

SASTĀVS: 100 g produkta satur: etanolu 73,5 g (aktīvā viela), ādas aizsargkomponentus 1 g (glicerīnu).

Fizikāli ķīmiskās īpašības:

Krāsa: caurspīdīga, bezkrāsaina.

Smarža: spēcīga alkohola smarža

Weight N/A
Pieejamais apjoms

5000 ml plastmasas kanna, 500 ml plast. smidzināšanas pudele, 25 lit plastmasas kanna, 200L (bez konteinera maksas), 500L (bez konteinera maksas), 1000L (bez konteinera maksas)