Vara hlorīda dihidrāts (CAS 10125-13-0)

Vara hlorīda dihidrāts (CAS 10125-13-0)

Vara(II) hlorīds ir ķīmisks savienojums ar ķīmisko formulu CuCl2. Bezūdens forma ir dzeltenīgi brūna, bet lēnām absorbē mitrumu, veidojot zili zaļu dihidrātu.

Gan bezūdens, gan dihidrāta formas dabā sastopamas kā ļoti reti sastopami minerāli attiecīgi tolbahīts un eriohalcīts.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: mēslošanas līdzekļi, lopbarības rūpniecība
CAS numurs: 10125-13-0
WE numurs: 231-210-2
Ķīmiskā formula: CuCl2·2H2O
Molārā masa: 134,45 g/mol
Muitas tarifa kods: 28273985
ADR: UN2802

Citas fizikālās īpašības

pH: 3-3,8
Kušanas/sasalšanas punkts: ~100°C
Relatīvais blīvums: 3,39 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 1150 g/l

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss