Ziemas vējstiklu mazgāšanas šķidrums bez smaržas -40°C

Ziemas vējstiklu mazgāšanas šķidrums bez smaržas -40°C

Tikai profesionālai lietošanai!

Visu gadu lietošanai automašīnas vējstiklu mazgāšanas sistēmā. Neļauj mazgāšanas sistēmai sasalst līdz -40 ° C. Aizsargā stiklu no sasalšanas un nodiluma. Ar labām mazgāšanas īpašībām. Lieliski notīra dažādus netīrumus un tauku atlikumus. Neveido traucējošu plēvi, nebojā gumiju vai plastmasu.

View More

3.40390.00

Product Description

UZMANĪBU – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Toksisks norijot, nonākot saskarē ar ādu vai ieelpojot. Izraisa orgānu bojājumus.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt cieši noslēgtu konteineru. Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet rokas. Rīkojoties ar šo produktu, neēst, nedzert un nesmēķēt.
Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem.
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni/dušu.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

SATUR METANOLU UN 1230
EAN: 4742668000324
Sastāvs: metanols, virsmaktīvās vielas, krāsviela, ūdens
Ražotājs: MASTERCHEM OÜ, Reģ.nr.10755076, Lao 4, Maardu, 74114 Igaunija Tālr. +37255513600

Dimensions N/A