Adipīna skābe (CAS 124-04-9)

Adipīnskābe (CAS 124-04-9)

Adipīnskābe vai heksāndijskābe ir organisks savienojums ar formulu (CH2)4(COOH)2. No rūpnieciskā viedokļa tā ir vissvarīgākā dikarboksilskābe: katru gadu tiek ražoti aptuveni 2,5 miljardi kilogramu šī baltā kristāliskā pulvera, galvenokārt kā neilona ražošanas priekštecis. Citādi adipīnskābe dabā sastopama reti, taču tā ir pazīstama kā ražota pārtikas piedeva ar E numuru E355.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: līmvielas, eļļas, smērvielas
CAS numurs: 124-04-9
WE numurs: 204-673-3
Indeksa numurs: 607-144-00-9
Ķīmiskā formula: C6H10O4
Muitas tarifa kods: 29171200

Citas fizikālās īpašības
pH: 2,7
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 150,85°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 337,5°C
Relatīvais blīvums: 1,36 g/cm3 w 20°C
Šķīdība ūdenī: 23 g/l w 20°C

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss