Alumīnija hidroksīds (CAS 21645-51-2)

Alumīnija hidroksīds (CAS 21645-51-2)

Alumīnija hidroksīds, Al(OH)3, ir sastopams dabā kā minerāls gibsīts (pazīstams arī kā hidrargilīts) un tā trīs daudz retāk sastopamie polimorfi: bajerīts, doileīts un nordstrandīts. Alumīnija hidroksīds ir amfotērisks, t.i., tam piemīt gan bāziskas, gan skābas īpašības. Cieši saistīti ir alumīnija oksīda hidroksīds, AlO(OH) un alumīnija oksīds jeb alumīnija oksīds (Al2O3), no kuriem pēdējais ir arī amfotērisks. Šie savienojumi kopā ir alumīnija rūdas boksīta galvenās sastāvdaļas.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: kosmētikas rūpniecība, farmācijas rūpniecība
CAS numurs: 21645-51-2
WE numurs: 244-492-7
Ķīmiskā formula: AlH3O3
Molārā masa: 78 g/mol
Muitas tarifa kods: 28183000

Citas fizikālās īpašības

Kušanas/sasalšanas temperatūra: 200-300°C
Relatīvais blīvums: 2,35 – 3,44 g/cm3

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss