Hidratēts kaļķis (CAS 1305-62-0)

Hidrāts kaļķis (CAS 1305-62-0)

Kalcija hidroksīds (tradicionāli saukts par dzēstiem kaļķiem) ir neorganisks savienojums ar ķīmisko formulu Ca(OH)2. Tas ir bezkrāsains kristāls vai balts pulveris, kas rodas, ja nedzēstos kaļķus (kalcija oksīdu) sajauc vai dzēš ar ūdeni. Tam ir daudz nosaukumu, tostarp hidratētais kaļķis, kodīgais kaļķis, celtniecības kaļķis, dzēstais kaļķis, kaļķis un kodināšanas kaļķis. Kalcija hidroksīdu izmanto daudzos lietojumos, tostarp pārtikas gatavošanā, kur tas ir identificēts ar E numuru E526. Kaļķūdens, ko sauc arī par kaļķu pienu, ir piesātināta kalcija hidroksīda šķīduma parastais nosaukums.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: stikls un keramika
CAS numurs: 1305-62-0
WE numurs: 215-137-3
Ķīmiskā formula: Ca(OH)2
Molārā masa: 74,09 g/mol
Muitas tarifa kods: 25222000

Citas fizikālās īpašības

pH: 12,4 (20°C)
Kušanas/sasalšanas punkts: > 450°C
Relatīvais blīvums: 2,24 g/cm3

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss