Magnija nitrāts (CAS 13446-18-9)

Magnija nitrāts (CAS 13446-18-9)

Magnija nitrāts attiecas uz neorganiskiem savienojumiem ar formulu Mg(NO3)2(H2O)x, kur x = 6, 2 un 0. Visas ir baltas cietas vielas. Bezūdens materiāls ir higroskopisks, ātri veidojot heksahidrātu, stāvot gaisā. Visi sāļi ļoti labi šķīst gan ūdenī, gan etanolā.

View More

0.00

Product Description

Informācija
Nozares: mēslojums, dārzkopība
CAS numurs: 13446-18-9
WE numurs: 233-826-7
Ķīmiskā formula: Mg(NO3)2·6H2O
Molārā masa: 148,3 g/mol

Citas fizikālās īpašības
pH: 6-7 (5% r-r)
Vārīšanās punkts/diapazons: >100°C
Relatīvais blīvums: 0,95 g/cm (25ºC)
Šķīdība ūdenī: 225g/100g

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss, 1000 kg