Nātrija tetraborāta anhidrāts (CAS 1330-43-4)

Nātrija tetraborāta anhidrāts (CAS 1330-43-4)

View More

0.00

Product Description

Informācija
Nozares: krāsas un lakas, sadzīves ķīmija, mēslošanas līdzekļi, stikls un keramika, līmvielas, eļļas, smērvielas, dārzkopība, sveķi, plastmasa, poliuretāni
CAS numurs: 1330-43-4
WE numurs: 215-540-4
Indeksa numurs: 005-011-00-5
Ķīmiskā formula: Na2B4O7
Molārā masa: 201,22 g/mol
Muitas tarifa kods: 28401100

Citas fizikālās īpašības
pH: 9,2 (1%, 20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 741°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 1575°C
Relatīvais blīvums: 2,37 g/cm3 (20°C)
Šķīdība ūdenī: 2,48% (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss, 1000 kg