Nātrija saharināta dihidrāts (CAS 128-44-9)

Nātrija saharināta dihidrāts (CAS 128-44-9)

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: pārtikas rūpniecība
CAS numurs: 128-44-9
WE numurs: 204-886-1
Ķīmiskā formula: C7H5NO3S·Na
Molārā masa: 241,19 g/mol
Muitas tarifa kods: 29251100

Fizikālās īpašības
pH: 6,0-7,5
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 226 – 230°C
Relatīvais blīvums: 0,9 – 1,0 g/cm3 (20°C)
Šķīdība ūdenī: 800 g/l (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss