Trinātrija edetāts (CAS 139-89-9)

Trīnātrija edetāts (CAS 139-89-9)

Etilēndiamīna tetraetiķskābe, trinātrija sāls ir balts kristālisks pulveris bez smaržas. pH (1% ūdens šķīdums) 9.3. pH (10% ūdens šķīdums) apmēram 8,3-8,7. (NTP, 1992)

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: mēslošanas līdzekļi
CAS numurs: 139-89-9
WE numurs: 205-381-9
Muitas tarifa kods: 29225000
ADR: UN3267

Citas fizikālās īpašības

pH: 11-12 (1%, 20ºC)
Kušanas/sasalšanas punkts: < -20°C
Relatīvais blīvums: 1,25–1,29 g/cm3 (20ºC)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

0,5 litra metāla pudele, 5 lit plastmasas kanna, 10 litu plastmasas kanna, 20 lit plastmasas spainis/kanistra, 25 lit plastmasas kanna, 200L (bez konteinera maksas), 500L (bez konteinera maksas), 1000L (bez konteinera maksas)