Nātrija bisulfīts (CAS 7631-90-5)

Nātrija bisulfīts (CAS 7631-90-5)

Nātrija bisulfīta šķīdums istabas temperatūrā ir dažādas krāsas šķidrums. To izmanto notekūdeņu attīrīšanā, celulozes un papīra rūpniecībā, fotorūpniecībā un dažādās citās nozarēs kā balinātāju vai dehlorētāju. To var izmantot arī dūmgāzu attīrīšanai, lai atdalītu sēra trioksīdu (SO3).

View More

0.00

Product Description

Nātrija bisulfīta šķīdums
Nozares: līmvielas, eļļas, smērvielas, pārtikas rūpniecība
CAS numurs: 7631-90-5
WE numurs: 231-548-0
Ķīmiskā formula: NaHSO3
Molārā masa: 104,06 g/mol
Muitas tarifa kods: 28321000
Citas fizikālās īpašības
pH: >4
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 5°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 146°C
Relatīvais blīvums: 1,35 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 540 g/l

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

5 lit plastmasas kanna, 10 litu plastmasas kanna, 20 lit plastmasas spainis/kanistra, 25 lit plastmasas kanna, 200L (bez konteinera maksas), 500L (bez konteinera maksas), 1000L (bez konteinera maksas)