Nātrija metabisulfīts (CAS 7681-57-4)

Nātrija metabisulfīts (CAS 7681-57-4)

Nātrija metabisulfīts vai nātrija pirosulfīts (IUPAC rakstībā; Br. E. nātrija metabisulfīts vai nātrija pirosulfīts) ir neorganisks savienojums ar ķīmisko formulu Na2S2O5. Vielu dažreiz sauc par dinātrija metabisulfītu. To izmanto kā dezinfekcijas līdzekli, antioksidantu un konservantu.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: līmvielas, eļļas, smērvielas, pārtikas rūpniecība
CAS numurs: 7681-57-4
WE numurs: 231-673-0
Indeksa numurs: 016-063-00-2
Ķīmiskā formula: Na2O5S2
Molārā masa: 190,1 g/mol
Muitas tarifa kods: 28321000

Fizikālās īpašības
pH: 3,5–5,0 (50g/l H2O w 20°C)
Kušanas/sasalšanas temperatūra: 150°C

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss