Propionskābe (CAS 79-09-4)

Propionskābe (CAS 79-09-4)

Propionskābe (/proʊpiˈɒnɪk/, no grieķu vārdiem protos, kas nozīmē “pirmais” un pion, kas nozīmē “tauki”; pazīstama arī kā propānskābe) ir dabā sastopama karbonskābe ar ķīmisko formulu CH3CH2CO2H. Tas ir šķidrums ar asu un nepatīkamu smaku, kas nedaudz atgādina ķermeņa smaržu. Anjons CH3CH2CO2−, kā arī propionskābes sāļi un esteri ir pazīstami kā propionāti vai propanoāti.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: lopbarības nozare
CAS numurs: 79-09-4
WE numurs: 201-176-3
Indeksa numurs: 607-089-00-0
Ķīmiskā formula: C3H6O2
Molārā masa: 74,07 g/mol
Muitas tarifa kods: 29155000
ADR: UN1848

Citas fizikālās īpašības

pH: 2,5 (100 g/l H2O, 20°C)
Kušanas/sasalšanas punkts: <-20°C
Vārīšanās punkts/diapazons: 141°C
Relatīvais blīvums: 0,994 g/cm3 (20°C)
Šķīdība ūdenī: 0,994 g/cm3 (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss