Nātrija tripolifosfāts (CAS 7758-29-4)

Nātrija tripolifosfāts (CAS 7758-29-4)

Nātrija trifosfāts (STP), arī nātrija tripolifosfāts (STPP) vai tripolifosfāts (TPP) ir neorganisks savienojums ar formulu Na5P3O10. Tas ir polifosfāta penta-anjona nātrija sāls, kas ir trifosforskābes konjugētā bāze. To ražo plašā mērogā kā daudzu sadzīves un rūpniecības produktu, īpaši mazgāšanas līdzekļu, sastāvdaļu. Ar eitrofikāciju saistītās vides problēmas ir saistītas ar tās plašo izmantošanu.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: sadzīves ķīmija, līmvielas, eļļas, smērvielas, pārtikas rūpniecība , būvķīmija
CAS numurs: 7758-29-4
WE numurs: 231-838-7
Ķīmiskā formula: Na5P3O10
Molārā masa: 367,86 g/mol
Muitas tarifa kods: 28353100

Citas fizikālās īpašības

Kušanas/sasalšanas temperatūra: 622°C
Relatīvais blīvums: 2,55 g/cm3

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss