Niķeļa sulfāts (CAS 10101-97-0)

Niķeļa sulfāts (CAS 10101-97-0)

Niķeļa (II) sulfāts vai tikai niķeļa sulfāts parasti attiecas uz neorganisku savienojumu ar formulu NiSO4(H2O)6. Šis labi šķīstošais zili zaļais sāls ir bieži sastopams Ni2+ jonu avots galvanizācijai.

View More

0.00

Product Description

Informācija

Nozares: krāsas un lakas
CAS numurs: 10101-97-0
WE numurs: 7786-81-4
Indeksa numurs: 028-009-00-5
Ķīmiskā formula: NiSO4·6H2O
Molārā masa: 262,86 g/mol
Muitas tarifa kods: 28332400
ADR: UN3077

Citas fizikālās īpašības

Kušanas/sasalšanas temperatūra: 840°C
Relatīvais blīvums: 2,07 g/cm3
Šķīdība ūdenī: 293 g/l (20°C)

Dimensions N/A
Pieejamais apjoms

25 kg maiss